Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Miss Asmayati binti Yahaya atas segala ilmu yang telah diberikan. Berbagai pengetahuan baru yang telah kami perolehi dalam usaha meningkatkan kaedah pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan berbagai-bagai alat bantu mengajar seperti smartboard, simulation, spreadsheet, coolirsis, camstudio,dan picasa. Melalui ilmu dan tugasan yang diperoleh daripada spreadsheet kami dapat mengetahui cara untuk membut konsep saintifik, cara menarik minak pelajar, memperkasa pengetahuan melalui amali, merekod data dengan menggunakan microsoft excel dan juga menyediakan soalan kepada pelajar.

Melalui simulation pula, hasil daripada pembelajaran yang diperolehi kami mampu untuk menarik minat pelajar dengan memaparkan animasi-animasi berkaitan subjek dan juga amali. Melalui simulation, kami mampu untuk melihat fenomena yang berlaku sama ada terlalu perlahan, cepat atau melibatkan kos yang tinggi. Ini sangat bersesuaian dengan zaman teknologi yang semakin membangun dan seiring dengan pemikiran pelajar-pelajar. Oleh yang demikian, ini dapat membantu guru-guru dalam usaha menyampaikan isi pelajaran yang diperlukan.

Untuk pengetahuan, cooliris, camstudio dan picasa merupakan satu perisian yang baru saya ketahui dan juga sangat menarik. Perisian ini mempunyai pelbagai kegunaan yang mampu menjadi satu alat bantu mengajar yang dinamik dan juga menarik. Cooliris merupakan satu perisian yang mempunyai persamaan dengan Microsoft power point tetapi gambarannya adalah lebih menarik dan bebrbentuk 3d. Camstudio merupakan satu perisian yang mampu merakam segala aktiviti yang kita sedang jalankan di papan skrin computer( desktop). Ia juga satu perisian yang mampu merakam audio sama ada melalui mikrofon mahupun speaker computer. Melalui camstudio kita mampu menunjukkan kepada pelajar-pelajar sesuatau topik dan video yang dirakamkan mampu menjadi bimbingan kepada pelajar sekiranya ketiadaan guru. Ini merupakan satu inovasi baru dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran kea rah melahirkan pelajar-pelajar yang bukan sahaja mempunyai ilmu pengetahuan tetapi juga celik iT.

Melalui Picasa, kita mampu mengubahsuai sesuatu gambar dengan mudah. Perisian ini merupakan satu perisian yang mempunyai persamaan dengan adobe photoshop tetapi ianya lebih mudah dan ringkas. Gambar-gambar ini boleh dibuat slide show, kolaj dan banyak lagi mengikut apa yang kita kehendaki. Perisian ini amat sesuai untuk menyusun gambar kaedah dalam menjalankan satu amali. Satu hal yang harus kita ketahui bahawa zaman ini telah mengalami banyak peubahan, IT merupakan suatu yang amat penting kerana hanya dengan menggunakan satu jari kita mampu mengubah segalanya.
Dalam usaha memartabatkan profesion perguruan di mata dunia, para pendidik seharusnya mempunyai kemahairan-kemahiran dalam mengendalikan perisian-perisian yang dilihat mampu menjadi alat bantu mengajar yang berkualiti seiring dengan hasrat dan cita kejayaan mejadi negara maju menjelang wawasan 2020.

Smartboard juga antara alat bantu mengajar yang harus digunakan oleh para pendidik. Ia merupakan satu alat seperti papan putih tetapi ianya menggunakan komputer sebagai dasar utama dan ia merupakan satu skrin yang beroperasi secara touchskrin. Kita mampu mengubah hasil kerja yang telah kita siapkan dengan mudah. Ianya sangat interaktif dan mampu menjimatkan masa. Ia juga menggabungkan ciri traditional dan moden. Melalui smartboard pelajar mampu terlibat seratus peratus dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Segala bahan-bahan yang diperlukan untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran dapat disiapkan dengan mudah dan cepat. Oleh yang demikian, ianya dilihat mampu memantapkan lagi profesion perguruan selaras dengan falsafah pendidikan negara.
0 Responses

Post a Comment

 • Time Zone

  See Me

  See Me

  FuN WiTh ScIeNce

  Loading...

  E- pOrTFOLio ChEmIST